Seminarie med Jahn Gallo 29:e november

Jahn har skapat ett nytt seminarium som han kallar “40 years later”. I dag är marknaden full av böcker och DVD skivor om kort­magi och i viss mån även om close up magi. Det är svårare att hitta material om Stå upp och Scentrolleri…

Jahn Gallo - Porto

Jahn Gallo baserar sitt nya seminarium på den erfarenhet han fått under sina 40 år som professionell varietéartist. Du får lära dig prak­tiska effekter, med minimal rekvisita, som är lätta att prepa­rera! Magi för Stå Upp – Scen och Close Up. Jahn kryddar sitt semi­nari­um med anekdoter från det internationella artistlivet.

Jahn Gallo Lecture info

När & var?

Lördagen den 29:e november kl 16:00 på Industrigatan 68 i Landskrona. Observera avsteget från vår vanliga tid & veckodag för möten. Detta för att det inte ska krocka med skyltsöndagen. 

Men juniorer är välkomna redan 15:00 för en en nybörjarkurs i trolleri som ingår i seminarieavgiften. Nybörjarkursen för juniorerna leds av bl.a. Jozima.

Pris & anmälan?

Medlemmar betalar 200 kr. Icke medlemmar betalar 300 kr. Observera att i dessa avgifter så ingår medlemskapet för hela 2015!

Anmälan senast den 26:e november till:

Olaf Ripegård, mejl-adress: olaf_ripegard@hotmail.com eller per telefon 0702-444 261