Möte den 31 Maj, Kortkunskap

Medlemmarna kallas till möte i Helsingborg den 31:e maj

– Kortkunskap Leif Densloe kommer till Helsingborg för att hålla en “grundkurs” i kort, kortlekar och specialkort och vad man kan behöva veta om detta som korttrollare. Innehåller historia om kort och kortlekar. Presentation om olika kort och kortlekar på marknaden. Genomgång av specialkort som man kan köpa eller tillverka själv med olika tekniker samt information om hur man kan beställa egna kortlekar hos den svenska korttillverkaren Offason.

Mötet äger rum i källaren på gaveln till Kadettgatan 30D i Helsingborg och börjar kl 15. Gratis för medlemmar i en trolleriförening. Icke medlemmar betalar 150 kr, men då ingår medlemskap för 2015.

Anmälan senast den 29:e maj till: Olaf Ripegård, mejl-adress: olaf_ripegard@hotmail.com eller per telefon 0702-444 261 Olaf Ripegård Sekreterare

Vägbeskrivning till Kadettgatan 30D: Ni kör av på Helsingborg Norra in mot Helsingborg. Följer Ängelholmsleden in mot HBG fram till 1:a ljusreglerade korsningen (vid Polishuset), där svänger ni höger. Följer vägen ”rakt” fram i första rondellen, i andra rondellen sväng höger och strax efter (30m) sväng vänster på Kadettgatan. Man kan även ta busslinje 2 från Knutpunkten till hållplats Kadettgatan Norra. Eller Pågatåg/Öresundståg till Maria station från vilken det är c.a. 500 meter att gå (om man inte vill ta buss 2). Kolla först om tåget stannar på Maria station, inte alla tågen som gör det.

Medlemsavgiften är fortfarande bara 150 kr och betalas in på det nya

bankgirot: BG 480-5693.

Titta gärna in på vår nya hemsida: http://www.skanesic.se/